Pope Francis sa mga pari: Huwag mag-atubiling tumawag ng exorcist kung kinakailangan

Image capture of video by Fox

Pinayuhan ni Pope Francis ang mga paring nagpapakumpisal na komunsulta o tumawag ng isang exorcist kung kinakailangan.

Ayon sa The Guardian, ang mahusay na confessor o paring nagpapakumpisal ay discerning o mapang-unawa, lalo kung ang kailangan niyang harapin ay “real spiritual disorders.”

Sinabi ni Pope, na nagsasalita sa daan-daang mga pari sa isang seminar tungkol sa pangungumpisal na inorganisa ng Apostolic Penitentiary, na dapat tumawag agad ang pari ng isang exorcist o eksperto sa pagpapalayas ng mga demonyo kapag napagtanto nila na ang isang nangungumpisal ay sinasapian ng masamang espiritu.

Binigyang-diin ni Pope Francis na dapat makipag-ugnayan ang mga pari sa isang exorcist upang masiguro na hindi isang sikolohikal na karamdaman lamang ang pinagdurusahan ng nagungumpisal. Inulit niya, importante ang “discernment.”

At kapag umano napagtanto ng confessor na posibleng naapektuhan ng “demonic influence” ang nangungumpisal ay dapat na tumawag agad ng isang exorcist upang ito na ang magpalayas ng demonyong lumulukob sa katauhan ng mananampalataya.