Pasaherong sapilitang ibinaba sa eroplano, tumanggap ng financial settlement mula sa United Airlines

Image capture of video by CNN

Naipanalo ng mga abogado ni Dr. David Dao ang kasong isinampa niya laban sa United Airlines matapos siyang sapilitang ibinababa ng eroplano na nagresulta sa pagkatanggal ng ilan niyang ngipin, pagkabali ng ilong at pagkabagok.

Ayon sa ulat ng CNN, inanunsiyo ng mga abogado ni Dao, isang Vietnamese-American doctor, na pumayag ang United Airlines na aregluhin ang kaso sa pamamagitan ng isang financial settlement. Hindi naman sinabi kung magkano ang napagkasunduan na halagang ibinayad sa danyos na natamo ng duktor.

Sa isang pahayag ay pinuri ni Thomas Demetrio, isa sa mga abogado ni Dao, ang Chief Executive Officer ng United Airlines na si Oscar Munoz dahil tinupad nito ang pangakong gagawin kung ano ang siyang nararapat.

“Mr. Munoz said he was going to do the right thing, and he has,” Thomas A. Demetrio, one of Dr. Dao’s lawyers, said. “In addition, United has taken full responsibility for what happened on Flight 3411, without attempting to blame others, including the City of Chicago. For this acceptance of corporate accountability, United is to be applauded.”

[Sabi ni Mr. Munoz ay gagawin niya ang tamang bagay, at ginawa nga niya. At saka inako ng United ang buong responsibilidad sa nangyari sa Flight 3411 na hindi nagtangkang manisi ng iba, kabilang na ang City of Chicago. Sa pagtanggap nila sa kanilang pananagutan, ang United ay dapat papurihan]

Fact-checked against the following source(s) :

CNN, NY Times, BBC