Ang mga glow-in-the-dark star na naging pampatulog mo noong bata ka

Natatandaan mo pa ba kung gaano ka pinakalma, nilibang, at napasaya ng mga nagliliwanag na bituin noon sa itaas ng iyong kama?

Bukod sa hele at haplos ng kanilang mga magulang, naging pampatulog din ng mga bata noon ang glow-in-the-dark stars na nakadikit sa kisame sa itaas ng hinihigaan nila.

Sa isang post ng Facebook page na Kami ang Batang 90s, binalikan ng mga “young once” ang mga sandaling nagiging pampakalma nila sa gabi ang mga nagliliwanag na bituing ito sa gitna ng dilim; nagiging dahilan upang mawala ang kanilang takot dahil nalilibang sila sa liwanag na nagmumula sa mga mumunting tanglaw na ito. Kumakalma raw sila habang tinitingnan ang mga ito at sa wakas ay tuluyan ding nakakatulog.

“Marami ako niyan sa kuwarto. Hahahaha! Maganda matulog nang nakapatay ang ilaw kapag mayroon kang mga ganiyan,” kumento ng social media user na si Jonas Fabello.

Wika naman ng iba, hanggang ngayon daw ay nasa kuwarto pa rin nila ang kanilang mga glow-in-the-dark star. Ang iba naman na mayroon nang sariling pamilya at isang ganap na magulang na ay naglagay din ng mga ito sa silid ng kanilang mga anak.

Samantala, mayroon din mga nakaalala ng glow-in-the-dark heavenly bodies na libre noon sa isang brand ng gatas na pambata.

Ikaw, mayroon ka rin bang mga glow-in-the-dark star sa kisame ng kuwarto mo noong bata ka? Hanggang ngayon ba ay nakakabit pa rin ang mga ito at nananatiling pampakalma mo sa gitna ng gabi?