Pinay teen, naisuot na sa prom ang gown mula kay Miss Universe-Bulgaria 2016

Image from Zhyra Cifra's Facebook account

Masayang ibinahagi ni 2016 Miss Universe-Bulgaria Violina Ancheva sa kanyang Facebook account ang larawan ng Pinay teen na si Zhyra Cifra na napili niyang bigyan ng isinuot niyang gown sa 2016 Miss Universe preliminary competition.

Sa kanyang post sinabi ni Ancheva na: “Today is a big day for me! It’s Zhyra’s prom – the beautiful Filipina that was chosen to wear the dress I was wearing on Miss Universe pageant! I am so excited! Good luck, Zhyra! Bulgaria loves Philippines.

[Ngayon ay mahalagang araw para sa akin. Prom ni Zhyra – ang magandang Filipina na napiling magsuot ng damit na isinuot ko sa Miss Universe Pageant! Excited ako!]]

Nagpahayag naman ng lubos na kasiyahan at pagtanaw ng utang-na-loob si Zhyra.

“I feel so blessed because of this lucky charm gown of Miss Bulgaria Violina Ancheva. I will always cherish the memorable experiences and I thank God for everything. Words can’t describe how grateful I am 🍀 Thankyou so much to everyone who made my prom a magical night ✨ i love you all!!” sabi ni Zhyra sa kanyang Facebook post.

[Pakiramdam ko’y napakapalad ko dahil sa lucky charm na gown ni Miss Bulgaria Violina Ancheva. Lagi kong pahahalagahan ang mga ‘di-malilimutang karanasan at nagpapasalamat ako sa Diyos para sa lahat ng bagay. Hindi kayang ilarawan ng mga salita kung gaano ang pasasalamat ko. Maraming salamat sa lahat na ginawang magical ang aking prom night.]

Miss Bulgaria's FB post

Loading...