Baybayin, posibleng ideklarang “pambansang paraan ng pagsulat”

Mga larawan mula sa Instagram account ng Baybayin

Inaprubahan ng House Commitee on Basic Education and Culture ang isang panukalang batas na magdedeklara sa Baybayin, ang matandang sistema ng pagsulat sa Pilipinas, bilang pambansang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino.

Ang House Bill 1022 o “National Writing System Act” ay may layuning itanghal ang Baybayin bilang pambansang sistema o paraan ng pagsulat ng mga Pilipino bilang tatak ng ating pagkakakilanlan at taal na pilosopiya.

Sinuportahan ang naturang panukalang batas ng Department of Education (DepEd), National Commission for Culture and the Arts (NCCA), at ng grupong Buhayin, isang pangkat na nagtataguyod sa Baybayin.

Kapag naisabatas ito,  ipag-uutos ang lahat ng manufacturers na isalin sa baybayin ang mga label na matatagpuan sa kani-kanilang mga produkto.

Lahat naman ng local government units (LGUs) ay mandatong isama ang Baybayin sa mga signage na nagpapakita ng pangalan ng mga kalsada, mga pampublikong lugar, gusali, at establishment gaya ng mga ospital, istayon ng bumbero at pulis, mga plaza, community centers, at city hall.

Kailangan ding may salin sa Baybayin ang mga pangalan ng mga pahayagan, magasin, at iba pang mailalathalang materyales.

Isa ito sa nakikitang paraan ng NCAA para mapreserba at mapangalagaan ang Baybayin bilang isa sa mga simbolo ng kulturang Pilipino.

Noong panahon ng pre-kolonyal, ang mga Baybayin ay kadalasang isinusulat sa mga balat ng punong-kahoy, buhangin, kahoy, lupa, yungib, at mga bato.

Ang terminong “Alibata” o “Alifbata” ay itinuturing namang mali dahil ang tamang tawag dito ay Baybayin.