Biodegradable plastic na gawa sa kaliskis ng isda at lumot sagot sa problema sa single-use plastics

  • Bioplastic naimbeto ng isang product designer mula sa United Kingdom
  • MarinaTex ang tawag sa naimbentong bioplastic na gawa sa kaliskis ng isda at agar, sangkap na nakukuha sa isang uri ng lumot
  • Ang MarinaTex ay may malaking potensyal upang solusyunan ang problema sa single-use plastic

Isang biodegradable plastic na nagawa ng isang product designer mula sa United Kingdom ang may malaking potensyal upang maging alternatibo sa mga single-use plastics na ang karamihan ay hindi nare-recycle at napupunta lang sa mga karagatan.

Imahe mula sa James Dyson Award

MarinaTex ang itinawag sa likha ng 24-anyos na si Lucy Hughes; isang product design graduate sa University of Sussex. Gumamit siya ng mga materyales na karaniwang itinatapon na lang para magawa ang bioplastic.

Kung titingnan at hihipuin ay aakaling isang ordinaryong plastic ang MarinaTex pero gawa ito mula sa mga fish waste, partikular na ang balat at kaliskis ng isda, mula sa commercial fishing industry at sa agar, sangkap na nakukuha sa red algae na isang uri ng lumot.

Ang bioplastic ay mabubulok sa loob lang ng mahigit isang buwan.

Ang MarinaTex ay ang winning entry ni Hughes sa isang international design competition – ang James Dyson Award – kung saan hinahamon ang mga kabataan na mag-design ng isang bagay na magbibigay ng solusyon sa problema.

Ang kumpetisyon ay bukas sa mga estudyante at bagong graduate ng product design, industrial design at engineering.

Dinaig ng MarinaTex ang nasa 1,078 entries mula sa 28 iba’t ibang bansa.

Imahe mula sa James Dyson Award

Ayon kay Sir James Dyson ng James Dyson Award, napili ang MarinaTex bilang winner dahil dalawang problema ang binigyan nito ng solusyon.

“The James Dyson Award received some thought-provoking ideas this year – and more female entrants than ever – making the judging very difficult. Ultimately, we decided to pick the idea the world could least do without. MarinaTex elegantly solves two problems: the ubiquity of single-use plastic and fish waste,” sabi ni Sir James Dyson.

Bilang winner, si Hughes ay tatanggap ng cash prize na $39,000. Ang University of Sussex, kung saan siya nagtapos, ay bibigyan naman ng $5,000.

Imahe mula sa James Dyson Award

Loading…