Sa paggamit ng coconut husks bilang pamalit sa kahoy, bilyun-bilyong puno ang maililigtas

  • Coconut husks ginamit ng isang kumpanya kapalit ng kahoy sa paggawa ng mga paleta
  • 200 million trees ang naililigtas sa pagkakaputol kada taon dahil sa paggamit ng coconut husks
  • Malaking tulong din ito sa mga coconut farmers dahil nagiging pera ang patapon nilang coconut husks

Isang kumpanya mula sa Netherlands ang gumagamit ng coconut husk o bunot ng buko bilang alternatibo sa kahoy na ginagamit sa paggawa ng mga wooden pallets o mga paleta.

Imahe mula sa CocoPallet

Dahil sa paggamit nila ng mga patapon nang coconut husks ay napakaraming puno ang nailigtas sa pagkakaputol.

Ayon sa dalawang may-ari at founder ng Coco Pallet na sina Jan Van Dam at Michiel Vos, nagagawa nilang iligtas sa pagkakaputol ang tinatayang 200 million na puno kada taon.

Sabi ni Vos, sa Asya pa lang ay mahigit isang bilyong paleta ang ginagawa kada taon. Kailangan ng softwood para gumawa ng mga paleta, pero wala nito sa mga kagubatan ng mga tropical countries kaya umaangkat pa sa Canada, New Zealand at sa Eastern Europe.

Halos maubos ang isang buong kagubatan para lang masuplayan ang pangangailangan ng Asya sa softwood.

Dagdag pa ni Vos, mas marami pa silang maililigtas na puno dahil plano nilang palawigin ang kanilang negosyo sa buong Asya at pagkatapos ay sa buong mundo.

Imahe mula sa CocoPallet

Bukod sa pagliligtas sa mga puno, nababawasan pa ang mga basurang coconut husks na, ani Vos, ay lubhang napakarami sa Asya. Higit sa lahat, natutulungan pa nila ang mga coconut farmers na magkaroon ng extra income dahil ang kanilang basura ay nagiging pera.

Ang paleta na gawa sa coconut husk ay mas matibay kaysa tradisyunal na wooden pallet. Mas magaan din ito at idinisenyo para maisalansan nang hindi kumakain ng malaking espasyo.

Imahe mula sa CocoPallet

Ang CocoPallet ay fire at termite resistant din at ang pinakamahalaga, mas mura.

“CocoPallets have important advantages: they are stronger and lighter than the old-fashioned pallets, they are fire retardant, and thanks to an adjusted design, also easier to stack, so they take up less space. Above all, they are cheaper, and a lower price is always the best sales argument for a sustainable product,” sabi ni Vos.

Source :

CocoPallet

Loading…