Tradisyonal na pagdiriwang ng Bagong Taon ng mga Pilipino, hindi na ba mawawala sa pagdaan ng makabagong panahon?

  • Maraming mga tradisyon at paniniwala ang mga Pilipino kaugnay sa pagdiriwang ng Bagong Taon
  • Ilan sa mga ito ang pagkukumpleto ng labindalawang bilog na prutas, pagsusuot ng damit na may polka dots, pag–iingay, pagpapaputok, at pagpapailaw
  • Sa kabila ng makabagong panahon ay hindi na mababago ang mga makalumang nakasanayan na

Pagkatapos ng Pasko, huwag munang iligpit ang mga Christmas lights at Christmas tree dahil hindi pa natatapos ang kasiyahan. Bumilang ng halos isang linggo, at tiyak na mamamantikaan na naman ang mga bibig at bubundat na naman ang tiyan dahil sa pagsalubong at pagdiriwang ng Bagong Taon.

Ano–ano nga ba ang iba’t ibang tradisyon o paniniwala ng mga Pilipino na patuloy na isinasagawa sa tuwing sasapit ang pagdiriwang ng Bagong Taon?

Public Domain Image

Una na riyan ang paghahanda ng iba’t ibang masasarap na pagkain, maliban sa anumang uri ng putaheng gawa sa manok. Pinaniniwalaan kasi na kapag naghanda raw nito, magiging “isang kahig, isang tuka” raw ang pamilya sa buong taon.

Makikita rin sa hapag–kainan ang mga malagkit at kakanin upang mapanatili raw ang pagkakabuklod–buklod ng pamilya. At syempre, hindi mawawala ang pagkukumpleto sa labindalawang bilog na prutas bilang pampasuwerte.

Upang patuloy naman daw na maging masuwerte pagdating sa pera, kinakailangan daw na lagyan ng pera ang bulsa ng suot na pantalon o shorts gayundin ang mga pitaka at iba pang mga lalagyan ng pera. Punuin daw ang mga sisidlan ng bigas, kape, asukal, gatas, mantika, at iba pang mga pangangailangan sa bahay upang hindi kapusin.

Sa mismong pagsapit naman ng pagsalubong sa pagpapalapit ng taon, kinakailangan daw na magsuot ng masuwerteng kulay ng taon, na may dibuhong polka dots o bilog–bilog na sumisimbolo sa pera. Kinakailangang mag–ingay sa pamamagitan ng torotot at iba pang mga bagay na maaaring makalikha ng tunog o ingay sa pamamagitan ng pagpalo, pagkalampag, paghampas, pag–ihip, at iba pa. Ang mga bata ay kinakailangan daw na tumalon upang tumangkad.

Public Domain Image

At syempre, hindi talaga mawawala ang pagpapaputok at pagpapailaw, bagama’t ngayon ay ipinagbabawal na ang paggamit nito, lalo na ang mga malalakas tulad ng super lolo, bawang, sinturon ni Hudas, five star, at marami pang iba. Mas mainam naman na kumpleto ang mga daliri kaysa kulang–kulang, hindi ba?

Ayon sa mga eksperto, kung pakasusuriin, talagang mahalaga sa mga Pilipino ang pagkakabuklod ng pamilya dahil lahat ng mga tradisyon at paniniwalang ito hinggil sa pagdiriwang ng Bagong Taon ay nakapalibot dito.

Loading…