Batang ulila mula sa Vietnam, kinayang mamuhay mag–isa

  • Isang batang ulila sa Vietnam ang kinayang mamuhay mag-isa sa gitna ng bukid
  • Sinubukan siyang dalhin sa isang bahay-ampunan subalit tumanggi siya at ipinakita sa lahat na kaya niya
  • Naging sandigan niya sa araw–araw ang pagtatanim ng gulay sa bukid na itinuro sa kaniya ng lola

Kahanga-hanga ang isang sampung taong gulang na batang Vietnamese na maagang naulila sa kaniyang ama at ina at piniling mamuhay mag-isa sa gitna ng bukid at ipakitang hindi siya papatalo o papagupo sa alinmang hamon ng kapalaran.

Batay sa ulat ng “China Press”, ang naturang ulilang bata ay kinilalang si “Dang Van Khuyen”, na nagmula sa bansang Vietnam, na nakararaos  sa araw–araw dahil sa kanyang mga panamin na gulay sa bukid.

Imahe mula sa China Press

Ayon sa salaysay ni Khuyen, musmos pa lamang siya nang maagang mawala ang kaniyang ina. Nagtrabaho naman sa malayong lugar ang kaniyang ama upang matustusan ang kaniyang mga pangangailangan. Naiwan siya sa pag–aaruga ng kaniyang lola.

Naging payak lamang ang pamumuhay ng mag-lola habang ang tatay naman ni Khuyen ay minsan lamang magpadala ng pera bilang suporta sa bata. Kaya naman, natutong magtanim ang bata batay na rin sa turo ng kaniyang lola. Hindi naglaon, sumalangit na rin ang kanyang lola dulot na rin ng katandaan.

Lumipas ang ilang araw at isa pang malungkot na balita ang natanggap ni Khuyen. Nadisgrasya umano ang kanyang ama sa kanyang trabaho na naging dahilan upang mawala na rin ito. Walang ibang pagpipilian si Khuyen kundi tatagan ang kanyang loob at piliting mamuhay mag-isa.

Hindi naman nagpatinag si Khuyen. Nilakasan niya at tinatagan ang loob. Hindi niya pinabayaan ang pag–aaral. Kahit kailan, hindi raw siya lumiban sa pagpasok sa paaralan. Hanggang sa nalaman ng mga guro at lokal na pamahalaan ang kalagayan ni Khuyen kaya sinubukan nilang dalhin ito sa bahay–ampunan ngunit mas pinili pa rin nitong mamuhay mag-isa.

Imahe mula sa China Press

Tinulungan din siya ng kanyang mga guro sa pamamagitan ng pangangalap at paglikom ng salapi upang maiuwi ang mga labi ng kanyang ama na inilibing nito malapit sa kanilang bahay.

Tunay na nakabibilib ang katatagan ng loob na ipinamalas ni Khuyen!

Loading…