Incoming college students puwede nang mag-apply ng scholarship sa CHED, allowance aabot sa P40,000

  • Tumatanggap na ang CHED ng applications para sa scholarship sa school year 2020-2021
  • 2,467 ang available slots sa scholarship
  • Ang application ay nagsimula noong March1, 2020 at matatapos sa May 1, 2020

Maaari nang magsumite ng application ang mga incoming first year college students sa CHED Scholarship Program (CSP) ng Commission on Higher Education (CHED) para sa Academic Year 2020-2021.

Imahe mula sa CHED

Layunin ng CSP na makapagbigay ng ayuda sa mga deserving at financially-incapable students. Nagsimula ang pagtanggap ng application noong March 1, 2020 at matatapos hanggang May 1, 2020. Mayroong 2,467 slots ang scholarship na alok ng CHED.

Ang qualified applicant ay maaaring pagkalooban ng Full Scholarship o Half Scholarship sa ilalim ng State Scholarship Program at Private Education Student Financial Assistance depende sa ranking system at availability ng slots.

Ang full scholars ay makatatanggap ng kabuuang P60,000  kung saan ang P20,000 ay para sa tuition at iba pang school fees at P40,000 cash allowance para sa buong taon. Ang half scholars ay pagkakalooban  ng P30,000 sa isang taon – P10,000 para sa tuition at school fees at P20,000 cash allowance.

Narito ang mga requirements para sa CSPs:

  • Kailangan ay Filipino citizen
  • Graduating high school o high school graduate na may General Weighted Average na 90%
  • Hindi lalampas sa P400,000 ang annual gross income ng pamilya
  • Ang mga aplikante na kabilang sa espesyal na grupo ng mga tao gaya ng underprivileged and homeless citizens, persons with disability, solo parents, senior citizens, at indigenous people ay dapat magsumite ng ID na isyu ng mga tamang ahensya
Imahe mula sa Biasiswa

Walang entrance examination para sa scholarship. Kailangan lang isumite ang mga requirements. Gagamit ng ranking system ang CHED sa pagpili ng mga scholars batay sa isinumiteng mga requirements.

Para sa iba pang detalye ay magtungo sa https://www.prcboard.com/2019/10/ched-scholarship-ultimate-guide-application-requirements.html.

Imahe mula sa CHED

Loading…