Thai Wai, maaaring pamalit sa pakikipagkamay

  • Maaari umanong pansamantalang pamalit sa pakikipagkamay o handshake ang Thai Wai
  • Mungkahi iyan ng isang WHO senior official habang nararanasan pa ng buong mundo ang banta ng COVID–19
  • Bukod sa Thai Wai, maaari ring maging akto ng pagbati ang pag-wave ng mga kamay sa isa’t isa, paglalapat ng mga siko, o paglalapat ng mga paa

Ipinayo ng isang senior official ng World Health Organization o WHO na sa halip na pakikipagkamay o handshake, maaaring ipalit dito ang “Thai Wai” upang maiwasan ang disease transmission ng COVID–19 at iba pa, at mapanatili pa ang mga kaugalian ng pagbating panlipunan.

“We need to adapt to this new disease,” ayon sa Twitter post ni WHO director of global infectious hazard preparedness Sylvie Briand matapos mai–retweeet ang isang comic strip na nagtatampok sa mga maaaring maging alternatibo sa pakikipagkamay, tuald ng Thai Wai.

Imahe mula sa Twitter account ni WHO senior official Sylvie Briand

Ang “wai” ay isang pagbating Thai na nagmula sa tradisyong Indian, na akto ng pasasalamat, paghingi ng paumanhin, at pagbati.

Subalit sa tradisyong Thai, ang wai ay kadalasang ipinapakita sa mga taong may mataas na estado sa lipunan. Hindi ito isinasagawa ng isang nakatatanda sa mas nakababata sa kaniya, maliban na lamang kung ito ay akto ng pagtugon.

Sa pagsasagawa ng wai na “kapantay” mo lamang ang estado o kalagayan sa lipunan, ipagsalikop ang dalawang palad sa isa’t isa, ilapat sa gitna ng iyong dibdib, at bahagyang yumukod hanggang sa mailapat naman ang mga daliri sa ilalim ng iyong baba.

Kung mas mataas naman ang kalagayan sa lipunan o mas nakatatanda, itaas ang magkasalikop na mga palad sa bandang mukha  at mas babaan pa ang pagyukod.

Kung mga magulang, lolo at lola, at mga guro naman ang kausap, ipagsalikop  ang dalawang palad at ilapat ang dalawang hinlalaki sa dulo ng ilong habang ang mga hintuturo naman ay nasa gitna ng mga kilay.  Pagkaraan, yumukod hanggang baywang.

Imahe mula sa Twitter account ni WHO senior official Sylvie Briand

Bukod sa pagsasagawa ng wai, maaari ding maging akto ng pagbati ang pag–wave ng mga kamay sa isa’t isa, paglalapat ng mga siko, o paglalapat ng mga paa.

Iwasan muna ang pakikipagkamay dahil mas mabilis kasing naililipat ang anumang bacteria o virus na nagdudulot ng mga karamdaman. Iwasan din muna ang paghalik o beso–beso.

Maaari mo itong ituro sa iyong mga kapamilya at kaibigan na hindi pa nakababatid.

Loading…