WHO Philippines video: Paano kumakalat ang COVID-19 at paano protektahan ang sarili?

  • WHO Philippines nagbahagi ng isang video na nagpaliwanag kung paano kumakalat ang COVID-19
  • Tinalakay din sa video kung paano poprotektahan ang sarili laban sa virus
  • Ang mga droplets mula sa mga taong may COVID-19 kapag ito ay umubo, bumahing o nagsalita ay nakapaglalakbay sa hangin ng hanggang isang metro

Nagbahagi ng isang animated video na ginamitan ng wikang Filipino ang Philippine office ng World Health Organization kung saan ipinaliwanag kung paano kumakalat ang COVID-19 at kung ano ang dapat gawin upang makaiwas na mahawaan nito.

Screenshot mula sa video ng WHO Philippines

“Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon pa lang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya’y magsasalita, uubo o babahing,” ayon sa unang bahagi ng video na pinamagatang “Paano kumakalat ang COVID-19 at paano mo maprotektahan ang iyong sarili?”

Ayon pa sa video ng WHO Philippines, masyadong mabigat ang mga droplets kaya hindi iyon makapaglalakbay sa hangin nang malayo. Hanggang isang metro lang daw ang mararating ng pagtalsik ng mga droplets at babagsak na iyon sa ibabaw ng mga bagay.

Ito umano ang dahilan kung bakit ang pagkahawa ng COVID-19 ng tao sa tao ay nangyayari kapag may close contacts. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinapayo ng mga health officials ang social distancing o pag-iwas sa mga matatao at siksikang lugar.

Screenshot mula sa video ng WHO Philippines

Wala pang nakaaalam ng eksaktong oras kung gaano tumatagal ang buhay ng virus na dumapo sa ibabaw ng mga bagay kaya ipinapayong palagiang linisin o i-disinfect ang mga bagay lalo na sa paligid ng COVID-19 patients.

Ang ating mga kamay ay maraming bagay na hinahawakan at posibleng makontamina ito ng virus kaya pinaiiwasan ng WHO ang paghawak sa ating mga mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat sa iyo ang virus mula sa kontaminadong kamay.

Screenshot mula sa video ng WHO Philippines

Tinalakay din sa video ang tamang pag-ubo o pagbahing. Dapat umanong gamitin ang looban ng siko kapag umubo at bumahing o kaya naman ay gumamit ng tissue paper. Dapat itapon kaagad sa basurahang may takip ang ginamit na tissue paper.

At ang pinakaepektibo raw na paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19 ay ang madalas na paghuhugas ng mga kamay gamit ang tubig at sabon o hand sanitizer na may alcohol.

Panoorin ang video:

Paano kumakalat ang COVID-19 at paano mo maprotektahan ang iyong sarili?

Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon pa lang nakita sa mga tao.Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya’y magsasalita, uubo o babahing.Panoorin ang maikling animated video na ito upang maintindihan ang COVID-19 at kung paano protektahan ang iyong sarili at iba laban dito.

Posted by World Health Organization Philippines on Friday, March 6, 2020

 

Source :

Facebook

Loading…