Isabelle Daza nakagawa ng kuwentong pambata para maipaliwanag sa mga paslit ang tungkol sa COVID-19

  • Apektado rin ang mga bata sa enhanced community quarantine dulot ng COVID-19
  • Sa musmos nilang isipan, marami silang tanong kung bakit hindi sila maaaring lumabas at makipaglaro sa mga kaibigan
  • May nagawang paraan naman si Isabelle Daza para maipaliwanag sa mga bata ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa

Paano nga ba nating maipaliliwanag sa mga bata ang tungkol sa COVID-19 sa paraang higit nilang mauunawaan ang epekto nito sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, at sa kanilang komunidad?

Imahe mula sa Pixabay

Bilang magulang, nakaisip si Isabelle Daza kung paano niya maipaliliwanag sa dalawang taong gulang na anak na si Baltie ang nararanasan natin sa kasalukuyan.

Si Daza ay may college degree sa Early Childhood Education kaya alam niya kung paano matutulungan ang anak at iba pang bata sa ganitong kalagayan.

Nakagawa ng kuwentong pambata si Daza gamit ang batang tigre bilang pangunahing tauhan.

“Ang tigreng si Tralala,” pambungad ni Daza sa isang Instagram post. “Gumawa ako ng kwento para maintindihan ng aking anak kung ano ang nangyayari sa sitwasyon ngayon dulot ng COVID-19,” patuloy niya.

Nagpatulong si Daza sa mga kaibigan para sa mga karagdagang datos, ilustrasyon, video, musika, at pagsasalin ng wika nang sa gayon ay lalo pang mahikayat ang kaniyang anak at iba pang bata na makinig at maunawaan ang tungkol sa nakahahawang sakit.

Sa kuwento, nakasanayan na ni Tralala na makipaglaro sa mga kaibigan at pumasok sa paaralan. Gayunman, isang araw ay nabalita na lamang na bawal lumabas dulot ng virus.

Ang mga kaalaman tungkol sa quarantine at sa virus ay naipaliwanag sa pamamagitan ng mga magulang ng magkakaibigang hayop. Sila ang nagpaliwanag sa kanilang mga anak kung ano ang coronavirus, kung bakit kailangang mag-home quarantine, at paano ang wastong paghuhugas ng kamay.

May dalawang bersiyon ang kuwento ni Daza na nakasalaysay sa wikang Filipino at English.

Imahe mula sa Instagram video ni Isabelle Daza

Ang panonood at pakikinig ng mga nakawiwili at puno ng impormasyon na mga kuwentong pambata ay isang mainam na paraan para patuloy na matuto ang mga bata sa gitna ng enhanced community quarantine.

Panoorin sa ibaba ang kuwento ni Daza sa bersiyon nito sa Filipino:

Loading…