Anak ng magsasaka, mangingisda puwedeng mag-apply sa scholarship via online

  • May scholarship program ang pamahalaan para sa mga anak ng magsasaka at mangingisda
  • Maaaring magpadala ng application requirements online
  • Makatatanggap ang mga iskolar ng suporta hanggang sa matapos ang kurso

Kakapusan ng pera ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagpapatuloy sa kolehiyo ang mga kabataan sa ngayon. Nasasayang lamang ang mga may potensyal na sana’y mas napakinabangan para sa mas maayos na buhay na siyang lalong magdadala ng kaunlaran sa bansa.

Image by ATI Region 2 via Facebook

Mabuti na lamang at mayroong mga scholarship program ang pamahalaan na naglalayong matulungan ang mga kabataang Pinoy na matupad ang minimithing diploma at pangarap.

Kamakailan, muling inilunsad ng Agricultural Training Institute (ATI) ang Easy Assistance for the Youth (EAsY Agri) para sa mga anak ng magsasaka at mangingisda na nais kumuha ng kurso sa agrikultura o kahalintulad na kurso.

Kabilang sa mga kursong maaaring kunin ang BS in Agriculture, BS in Animal Science, BS in Animal Husbandry, BS in Agribusiness Management, BS in Agri-Fisheries Business Management, BS in Entrepreneurship, BS in Agricultural Technology, BSED in Agricultural Technology, BS in Agricultural Chemistry, BS in Agricultural Economics, BS in Agricultural Education at BS in Agricultural Extension.

Karagdagan pang kursong maaaring kunin ang BS in Agronomy, BS in Farming System, BS in Fisheries, BS in Fisheries and Aquatic Science, BS in Fisheries Education, BS in Inland Fisheries, BS in Agricultural Engineering, BS in Agricultural and Biosystems Engineering, BS in Agro-Forestry, BS in Forestry at BS in Environmental Science.

Makukuhang iskolar ang anak ng magsasaka/mangingisda na may kitang hindi tataas sa P100,000, mas mababa sa 30 ang edad, makakapasa sa qualifying exam, may magandang moral character, at physically and mentally fit.

Makatatanggap ang mga iskolar ng suporta mula sa pamahalaan hanggang sa matapos ang kurso.

Photo from Pexels

Maaaring ipadala ang aplikasyon sa pamamagitan ng electronic mail o courier service sa pinakamalapit na opisina ng ATI sa inyong lugar. Makikita ang kumpletong address dito.

‘Wag sayangin ang pagkakataon at ipagpatuloy ang pangarap. Mababasa sa larawan sa ibaba ang kumpletong listahan ng requirements.

Image by ATI Region 2 via Facebook
Source :

Facebook, ATI, ATI, ATI

Loading…