Netizen may limang paalala kung bakit hindi dapat kalimutan ang mga magulang sa kanilang pagtanda

  • May paalala ang isang netizen para sa mga anak
  • Huwag daw kalimutan ang mga magulang lalo na kapag sila ay matatanda na
  • Nagbigay siya ng limang paalala kung bakit hindi dapat kalimutan ang mga magulang kapag sila ay nasa dapit–hapon na ng kanilang buhay

Ang pagpapaalala ay gamot sa nakalilimot.

Lahat ng bagay sa daigdig ay dumarating sa punto ng “paglipas”. Magmula sa mga hayop, puno, at halaman – bagama’t maaaring nariyan pa rin, ay tumatanda rin.  Maging ang mga tao ay dumaraan sa proseso ng pagtanda, at ito ay isa sa mga batas ng kalikasan na hindi natin  mapipigilan.

Dahil na rin sa paggunita ng Mother’s Day nitong Mayo 10, 2020, nagbigay ng limang paalala sa kaniyang Facebook post ang netizen na si “Kenneth Camar”, na nagpapaunawa sa kabataan kung bakit hindi dapat kalimutan ang mga magulang lalo na kapag sila ay tumanda na. Maaaring batid na ito ng marami, ngunit sabi nga, baka may nakalilimot sa atin kaya’t isa rin itong pagpapaalala.

Public Domain Image

Una, ayon kay Kenneth, sila ang una at huling guro ng ating buhay. “When were kid, she taught us to walk, read, write, count numbers and behave. Now that we are older, we understand better. She taught us to walk independently, read our hearts, process our minds, count the blessings rather mistakes and be gentlemen.”

Pangalawa, sila ang ating una at huling cheerleader. Sa mga sandaling namamanglaw ang kanilang mga anak, sila ang nakahandang magpasaya para sa kanila, lalo na kung nawawalan ng pag–asa.

Pangatlo, sila ang ating mga prayer warriors. Nakahandang manalangin para sa ating kaligtasan saan man tayo dalhin ng ating mga paa. Magmula sa mga galaan, pagpasok sa paaralan, pagpasok sa trabaho, paglalakbay kasama ang barkada o kaibigan, hanggang sa mga pangarap na nais pang matupad, tiyak na ipinagdarasal ng ating mga magulang. Sabi nga, walang matinong magulang na naghangad ng masama sa kanilang mga anak.

Pang–apat, sila ang ating mga silent heroes. Matiyagang nag–aasikaso sa ating mga pangangailangan, naghahanda ng pagkain, namamalantsa, naglalaba, nag–aalaga at nag–aaruga sa tuwing may sakit tayo o masama ang ating pakiramdam, nagtatanggol sa atin kapag may umaaway sa atin.

Public Domain Image

At panlima, sila lamang ang kayang magbigay ng “Unconditional Love”. Pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Subalit bilang mga anak, hindi ibig sabihin nito na hindi mo na rin sila bibigyan ng bunga ng iyong pinagpaguran. Malaking bagay na para sa kanila na pasalubungan sila ng mga paborito nilang pagkain, o kaya naman ay bigyan sila ng kaunting pera upang may magamit sila sa pambili ng kanilang mga pangangailangan.

Dito sa Pilipinas, hindi tayo sanay na dinadala sa mga “Home for the Aged” ang ating mga magulang kapag tumanda na sila. Pinahahalagahan pa rin natin sila sa pamamagitan ng personal na pag–aalaga sa kanila. Ito ay magandang manipestasyon ng pagtanaw ng utang na loob, lalo pa’t wala rin naman tayo kung wala rin sila sa mundo.

Ayon nga sa ikaapat na utos ng Diyos, “Galangin mo ang iyong ama’t ina.”

Loading…