Paano maging positibo sa trabaho sa lalo na sa panahon ng pandemya?

  • Nagbigay ng tips ang Jobstreet kung paano magiging positibo pagdating sa trabaho
  • Maaari itong i-modipika at isakatuparan sa panahon ngayon ng “Work From Home”
  • Magpasalamat sa Diyos at may pagkakataon pa ring makapagtrabaho 

Tuluyang binago ng COVID-19 pandemic ang karaniwang galaw at takbo ng pamumuhay ng lahat ng tao sa mundo. Hindi rin kasi maaaring basta na lamang tumigil at magpaapekto rito dahil masasakripisyo naman ang ekonomiya at iba pang aspeto ng pamumuhay. Dahil dito, mas lumawig pa ang konsepto ng “Work From Home.”

Sa kabila ng mga kawalang-katiyakang nangyayari sa paligid, paano nga ba magiging positibo pa rin ang pagtanaw at pagharap sa trabaho, maging pisikal man o virtual? Nagbigay ng anim na tips ang  Jobstreet upang maisakatuparan ito.

Public Domain Image

Una, “Know that it starts—and ends—with you.” Tayo raw ang may kontrol sa ating mga damdamin, saloobin, iniisip, at mga gawi. Anoman ang mangyari, nasa ating desisyon na raw kung paano tayo tutugon at makikiangkop dito. “You may not always have control over an event, but you will always have control over your response,” saad nito.

Pangalawa, “Change how you view things.” Wika nga nila, walang permanente sa mundong ito kundi pagbabago. Katulad na lamang ng sitwasyon natin ngayon sa panahon ng pandemya. Lahat ay kailangang makibagay.

Sa psychology, tinatawag umano itong “cognitive reframing.” Ito ay pagtingin sa isang bagay sa iba’t ibang perspektibo. “It’s not about changing the situation, but putting things into a healthier perspective.” Magpasalamat dahil may trabaho ka pa habang ang iba ay gustong-gustong magtrabaho subalit tinanggal o nawalan nito.

Pangatlo, “Watch your words.” Makapangyarihan umano ang wika. Kaya nitong makasakit ng tao at kaya rin nitong bumuo ng isang tao. Maging maingat umano sa mga bibitiwang salita sa kapwa at maging sa sarili. “When speaking to others—and yourself!—be mindful of the vast difference between criticizing and giving constructive feedback.”

Public Domain Image

Pang-apat, “Seek the company of positive colleagues.” Humanap daw ng mga magiging kaibigan sa trabaho na makakakuwentuhan mo tuwing coffee breaks o makakasamang magsaya sa weekends. Mas mainam daw na ihalo ang sarili sa mga katrabaho na may positibong pananaw. “Make friends with those who enjoy their work, are passionate about ideas and experiences, and have varied interests and hobbies.”

Panlima, “Be kind.” Bukod sa magandang pakikitungo sa mga kasamahan at magandang karma, makatutulong din umano ito sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Kapag nakakikita raw o nakagagawa tayo nang maganda sa kapwa, nagiging dahilan ito ng paglabas ng endorphins at dumarami ang produksyon ng serotonin.

Ang mga ito ay nakatutulong upang mapababa ang presyon ng dugo ng isang tao at nakapagdadala ng magandang mood. “Hold the elevator open a little longer. Get a second cup of coffee for your teammate. Grab a donut for your colleague who missed merienda time.”

Pang-anim, “Maintain a workspace that sparks joy.” Humanap ng dahilan upang maging masaya lalo na sa iyong workspace. Maaaring ilagay ang mga picture frame ng iyong pamilya, o kaya’y pasong natatamnam ng paboritong halaman o bulaklak, o kaya naman ay mga bagay na may sentimental value para sa iyo. “You at your desk every day—make it a space that makes you feel good, be productive, and stay motivated.”

Public Domain Image

Excited ka na bang magtrabaho sa panahon ng bagong normal?

Source :

Jobstreet

Loading…