School memories: Ano-anong mga ipinagagawa sa classroom ang na-miss mo?

  • Na-miss ng mga netizens na dating mag-aaral ang iba’t ibang mga gawain sa classroom, noong wala pa ang COVID-19 pandemic at nasa “dating normal” pa ang lahat
  • Ilan dito ang pagkuha ng frequency of errors, mass checking ng mga pagsusulit, pagiging time keeper, tagapaglista ng noisy at standing, pagiging bahagi ng cleaners, at marami pang iba
  • Lahat ng ito ay pinangangambahang hindi na magagawa hangga’t may pandemya pa rin sa ating bansa

Kasabay ng pakikibagay at pakikiangkop ng lahat ng sektor sa tinatawag na “New Normal,” isa sa mga mami-miss ng mga mag-aaral ang iba’t ibang mga tasks sa classrooms na tanging sa “physical classes” lamang magagawa, at hindi na maaaring gawin sa online modality.

Kaya naman, nanariwa sa mga netizens ang iba’t ibang mga gawain noon ng mga mag-aaral sa klase, na idinulot ng Facebook page na “Payt Me.”

Una na rito ang pagkuha ng “frequency of errors” pagkatapos ng pagkuha ng mga pangunahing pagtataya gaya ng Lagumang Pagsusulit at Markahang Pagsusulit. Sa pamamagitan nito, malalaman ng guro kung ilang mga mag-aaral ang nagkamali sa isang partikular na item o tanong sa pagsusulit.

Imahe mula sa Facebook page na Payt Me / Public Domain Image

Kaya ang gagawin ng mga mag-aaral, itataas nila ang kanilang mga kamay kapag binanggit ng facilitator nito (na guro o kadalasan ay mag-aaral) ang bilang ng item. Tinatawag din itong “Item Analysis.” Makatutulong ito para sa mga guro upang malaman ang kasanayan o competency na madali o kailangang tutukan sa mga mag-aaral.

Sumunod dito ay ang “mass checking” ng mga obhektibong maikling pagsusulit, pagsasanay, o gawaing-upuan na hindi na maharap ng guro dahil sa tambak na paperworks na kailangan niyang gawin, lalo na sa panahong hindi pa laganap ang paggamit ng mga makabagong devices at internet. Isinusulat ng isang nakatalagang mag-aaral ang mga susing-sagot sa pisara.

Idagdag pa rito ang pagiging “time keeper” o tagapagpaalala sa guro na libang na libang sa pagtalakay ng kaniyang aralin, na oras na dahil may susunod pang klase, break na, o uwian na. Kadalasan, sila ang mga nasa bandang harapan ng klase upang madaling makita ng guro.

Isa pa sa mga tasks na ikinamimiss ng mga mag-aaral ang paglilista ng “noisy” at “standing” sa pisara at pagpapaiwan tuwing uwian dahil kasama sa pangkat ng mga cleaners o tagalinis ng classroom.

Public Domain Image

Subalit higit sa lahat, hindi rin dapat kalimutan ang mga pagkatuto na tanging sa apat na sulok ng silid-aralan lamang makukuha, gaya ng pakikinig at pakikilahok sa talakayan ng guro, pakikiisa sa mga kaklase para sa mga pangkatang gawain, pag-uulat o reporting at pagpapamalas ng talento sa mga programa at timpalak ng paaralan gaya ng Buwan ng Wika, United Nations, Intramurals, Promenade, Moving -up Cermony, Graduation Rites, at iba pa.

Kay sayang maging mag-aaral sa paaralan! Kailan kaya ito maibabalik sa dati?

Loading…