Medical clinic nagbabala sa paggamit ng face mask na may exhalation valve

Imahe mula sa Pexels
  • Face mask na may exhalation valve hindi ipinapayong isuot
  • Hindi napipigilan ng face mask with valve ang COVID-19 transmission
  • Lumalabas sa valve ang respiratory droplets kapag humihinga ang may suot nito

Isang medical clinic ang nagbabala kontra sa paggamit ng face mask na may exhalation valve sa layuning mabawasan ang COVID-19 transmission lalo na at nakumpirmang nagtatagal sa ere ang coronavirus sa mga lugar na sarado o poorly ventilated spaces.

Imahe mula sa Pexels

Pinayuhan ng The Medical City Clinic ang mga doctor, nurses at staff nito na huwag gumamit ng face mask na may exhalation valve dahil hindi nito napipigilan ang COVID-19 transimission. Lumalabas kasi sa valve ang mga respiratory droplets kapag humihinga ang may suot nito.

Hindi na rin papapasukin sa alin mang branch ng The Medical City Clinic ang mga pasyente at kasama nito na may suot na ganoong klase ng face mask. Ang maaari lang pumasok sa kanilang pasilidad ay ang mga taong may suot na surgical mask, N95 at cloth mask.

“While masks with valves are designed to ease exhalation and decrease humidity for the wearer, they do not block transmission of COVID-19 because they allow exhaled air and droplets to escape. We value your safety and the well-being of our patients, clinic staff and doctors. Starting today, all locations of The Medical City Clinic will not allow patients and companions wearing masks with valves to enter clinic premises. Please refer to the poster for your guidance,” saad ng advisory nito sa Facebook.

Imahe mula sa The Medical City Clinic

Ganito rin ang ipinatutupad ng management ng Makati Medical Center (MMC).

Sinabi ni Dr. Gia Sison na ang sinumang papaasok sa MMC na nakasuot ng face mask with valve ay sasabihan na magpalit at gumamit ng surgical mask.

Imahe mula kay Dr. Gia Sison

Loading…