Lampara Books, tampok ang isang kuwentong pambata na walang takot na gumamit ng salitang ‘bawal sabihin’

  • Hindi natakot ang isang manunulat na gamitin sa pamagat ng kuwentong pambata ang isang salitang bawal sabihin lalo na ng mga bata o sa harap ng mga bata
  • Nararapat na raw itong gamitin at sambitin
  • Ito ay inilathala ng Lampara Books na naghahatid ng mga makabuluhang mga kuwentong pambata

Itinampok ng Lampara Books ang isang kuwentong pambata na walang takot na gumamit ng salitang ‘bawal sabihin’ upang turuan at imulat ang mga batang lalaki sa pag-iingat at pagpapahalaga sa kanilang sarili.

Ang naturang kuwentong pambata na nilikha ng batikan at premyadong manunulat ng mga ganitong uri ng genre na si Genaro Gojo Cruz ay naglalayong ituro sa mga batang lalaki ang kahalagahan ng pag-iingat sa kanilang mga sarili habang nasa murang edad pa lamang. Hindi rin umano dapat ikahiya ang ganitong mga usapin dahil bahagi ito ng pagiging isang tao.

Imahe mula sa Facebook page ng Lampara / Public Domain Image

“Ang mga bagay na hindi alam ng mga bata ay hindi nila mapahahalagahan at maiingatan. Tulad ng mga mata na hindi dapat tusukin, at mga kamay na dapat laging hugasan, may mga iba pa tayong bahagi ng katawan na dapat kilalanin at bigyang-pansin,” ayon sa caption sa Facebook post ng Lampara Books.

Dagdag pa dito, “Nakasanayan na kasi natin na mahiya sa usapin ng bahaging ito ng katawan pero paano malalaman ng mga batang lalaki ang pag-iingat kung hindi natin sila tuturuan? At ito ang aklat na isinulat ni Genaro Gojo Cruz at iginuhit ni Beth Parrocha para tulungan tayong ipaliwanag ito sa isang kuwentong pambata…”

Mukhang naging maganda naman ang pagtanggap ng mga tao rito. Anila, panahon na raw para wasakin ang konsepto ng pagiging ‘bawal’ ng salitang ito, sapagkat ito naman talaga ang tawag sa ari ng lalaki sa wikang Filipino. Ito kasi ay kabilang sa mga salitang itinuturing na ‘bulgar’ na hindi binibigkas o binabanggit sa publiko, sa pasalita o pasulat mang paraan.

“No kidding. This is really educational. Got mine and I would recommend this to kids so they would have ideas on how to take care of their bodies,” sabi ng isa.

Public Domain Image

Turan naman ng isa, “I recommend this book for young learners. Teaching Science is effective when incorporated with stories and illustrations.”

“As an early childhood educator, I fully agree and support this,” saad naman ng isa.

Pahayag naman ng isa, “It should not be a ‘taboo’ anymore… the more we change and made-up names for titi, pepe into something else, other people might misinterpret it and will not understand children who might be suffering child abuse… it could save and make proper guidance for children in this modern times.”

Maaari nang makakuha ng kopya ng naturang kuwentong pambata sa pamamagitan ng online shopping app na “Shoppee.”

Loading…