Kulturang Pilipino: Ano ang ibig sabihin ng “Pagputi ng uwak pag-itim ng tagak?”

  • Ang uwak ay itim at ang tagak ay puti
  • Ano ang ibig sabihin ng “Pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak?”
  • May puti bang uwak at may itim na tagak? Ang sagot ay mayroon

Pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak — pamilyar ka ba sa linyang ito?

Ilang beses na ring naranasan ni Jayson, 28 taong gulang, dating service crew sa isang fast food chain, ang masabihan ng mga pahayag na “Pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak” lalo na sa kaniyang mga babaeng niligawan noon. Kung tutuusin, hindi naman siya pangit. Nasa katamtaman lamang ang kaniyang hitsura.

Public Domain Image [For illustrative purposes only]

Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya magustuhan ng kaniyang mga nililigawan; marahil, dahil sa kaniyang trabaho. Isa pa, hindi kasi sila mayaman. Marami pa siyang pananagutan sa kaniyang pamilya, dahil siya ang panganay sa pitong magkakapatid. Siya lamang ang inaasahang tutulong upang maitaguyod ang kanilang pamilya.

Ano nga ba ang ibig sabihin ng pahayag na “Pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak?”

Ito ay isang idyomatikong ekspresyon o pahayag na nangangahulugang “Imposibleng mangyari.” Bakit, imposible nga bang pumuti ang balahibo ng uwak at umitim naman ang balahibo ng tagak?

Ang uwak o sa Ingles ay “crow o raven” ay isang uri ng ibong kulay-itim ang balahibo at tuka. Sa Bibliya, hindi maganda ang konotasyon o sinisimbolo nito dahil ikinakapit ito bilang alaga ng kadiliman o demonyo. Sa ibang mga bukirin, sadyang gumagawa ng “scare crow” upang matakot ang mga uwak at hindi makapaminsala ng mga pananim.

Public Domain Image

Ang tagak naman ay kilala rin sa pangalang bakaw, tipol, tika, kanasta, o tikling na isang uri ng ibong kumakain ng isda. Kabilang sila sa mga ibong lumulusong sa tubig upang makahanap ng kanilang pagkain. Putimputi ang kanilang mga balahibo na maihahalintulad sa bulak. Sa Ingles, tinatawag itong “crane.”

Subalit ang tanong: may puti bang uwak at may itim na tagak? Ang sagot ay mayroon. Subalit bihira lamang ang mga breed na ganito, at madalang na makakita sa Pilipinas.

Loading…