Damit-pambinyag na isinuot niya noon ipinamana ng “furmom” sa kanyang “furbaby”

Imahe mula sa Facebook account ni Erriel Saplala
  • Itinago ng isang babae ang damit-pambinyag na isinuot niya noon para ipamana sa magiging anak
  • Imbes na ipamana sa magiging anak, ang pinagliitang damit na pambinyag ay sa alagang aso ipinasuot
  • Itinuturing na kasi niyang anak ang kanyang pet dog

Kadalasang ipinamamana natin ang mga pinagliitang damit sa anak o nakababatang kamag-anak o kaya ay sa ibang tao para mapakinabangan pa ang mga iyon imbes na itapon na lang.

hand me downs/Imahe mula sa Simplify 101

Si Erriel Saplala naman na isang financial advisor ay sa kanyang “furbaby” ipinamana ang damit na suot niya noong pinabinyagan siya noon.

Itinago niya ang kanyang damit-pambinyag dahil ipinayo raw ng kanyang ina na ipasuot iyon sa magiging anak niya.

“Sabi noon ni mama sa akin itago ko daw ‘yung damit na ginamit ko noong bininyagan ako para magamit pa ng magiging anak ko. Kaya hindi ko papalagpasin ang pagkakataon na ito! Ngayon na isa na akong ina, gusto ko sundin ang sinabi ni mama sa akin,” post ni Erriel sa Facebook.

“Ang sarap sa pakiramdam na makita ko ang aking anak na suot ang dati kong damit,” sabi pa niya.

Si Erriel ay single pa (batay sa kanyang Facebook account) at ang binabanggit niyang anak ay si “Larkin,” ang kanyang pet dog.

Imahe mula sa Facebook account ni Erriel Saplala

Itinuturing niya si Larkin na parang isang tunay na anak.

Noong ika-limang birthday ni Larkin ay ipinaghanda pa niya ito kagaya ng ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak.

Ang ugnayan ng “furmom” na si Erriel at “furbaby” niyang si Larkin ay isang patunay lang na ang mga aso ay hindi lang man’s bestfriend kundi isa ring man’s family.

Imahe mula sa Facebook account ni Erriel Saplala

Loading…