German scientists nagawang mapalakad muli ang mga paralisadong daga

Screenshot mula sa American Chemical Society video
  • Mga paralisadong daga muling nakalakad
  • Dalawa hanggang tatlong linggo matapos maturukan ng “designer cytokine” ay nakalakad ang mga dagang may paraplegia
  • Susubukan ng mga German scientists sa mas malalaking hayop  tulad ng baboy, aso o tsonggo ang ginawa nila sa mga daga bago subukan sa mga tao

Muling nakalakad ang mga dagang paralisado matapos iniksyunan ang mga ito ng isang “designer protein” na ginawa ng mga German scientists sa pamamagitan ng genetic engineering.

Imahe maula sa Neuroscience News

Ayon sa grupo ng mga siyentista mula sa Ruhr-University Bochum sa Germany nakapag-develop sila ng technique upang direktang mai-deliver ang “hyper-interleukin-6,” na tinatawag ding “designer cytokine,” sa central nervous system ng daga na may paraplegia ( paralysis sa lower half ng katawan).

Sa mga tao, ang mga injury sa spinal cord dahil sa sports o traffic accidents ay kadalasang nauuwi sa permanenteng injury tulad ng paraplegia. Ito ay dahil napinsala ang nerve fibers, na tinatawag na axons, na siyang nagdadala ng impormasyon mula sa brain patungo sa mga muscles at pabalik mula sa balat at muscles.

Kapag ang nerve fibers ay napinsala dahil sa injury o illness, ang komunikasyon ng brain at muscles ay napuputol. At dahil hindi tumutubo ulit ang mga axons, ang mga pasyente ay dumaranas ng pagkaparalisa habambuhay.

Imahe mula sa SpinalCord

Sa ngayon ay wala pang treatment na makapagpapanumbalik sa nawalang functions ng pasyente.

Ang “designer cytokine” na nagawa ng German scientists sa pamamagitan ng genetic engineering kung saan gumamit sila ng virus na magdadala ng blueprint para sa production ng nasabing protina sa mga nerve cells, ay itinurok ng isang beses sa mga paralisadong daga.

Matapos ang dalawa hanggang tatlong linggo, ang mga daga ay muling nakalakad.

“This came as a great surprise to us at the beginning, as it had never been shown to be possible before after full paraplegia,” sabi ni Dr. Dietmar Fischer.

Imahe mula sa Ruhr-University Bochum

Susubukan ng grupo ni Dr. Fischer ang bagong technique sa mas malalaking mammals tulad ng baboy, aso o tsonggo.

“Then, if it works there, we would have to make sure that the therapy is safe for humans too. But that will certainly take many, many years,” aniya.

Loading…