Mga QC residents hinikayat na mag-recycle at lumahok sa “Trash to Cashback” Program

Imahe mula sa Quezon City government
  • Programang basura kapalit ng pera inilunsad ng Quezon City
  • Tinawag na Trash to Cashback ang programa
  • Ang mga recyclable trash ay may katumbas na environmental points
  • Ang isang environmental point ay katumbas ng piso

Hinikayat ng Quezon City government ang mga residente nito na lumahok sa programang “Trash to Cashback” kung saan ang mga recyclable na basura ay paghihiwa-hiwalayin para maipagpalit sa environmental points. Ang mga naipong points ay papalitan ng cash.

Imahe mula sa Quezon City government

Ayon sa post ng city government sa Facebook page nito, maaari nang magsimulang mag-sort ng kanilang recyclable trash sa kani-kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pagsunod sa inilatag  na mga steps na dapat gawin.

Una, dapat magsegregate ng mga basura sa bahay pa lang. Ang ikalawang step ay dalhin sa Trash to Cashback booth ang recyclable trash kung saan titimbangin ang mga iyon.

Kailangang magbukas ng bXTRA account kung saan idedeposito ang mga “environmental points” o EP. Ang mga puntos na ito ay iko-convert sa bXTRA Cashback. Ang mga cashback ay maaaring gamitin para mag-redeem ng mga grocery items at toiletries sa mobile redemption store.

Maaari rin iyong ipambayad sa mga pinamili sa bXTRA Partner Outlet.

Ang mga recyclable trash na maiipon sa recyclable bins sa cashback booth ay hahakutin ng mga basurero at dadalhin ang mga iyon sa partner company kung saan ang mga basura ay bibigyan ng panibagong buhay.

Ang isang EP ay katumbas ng isang Cashback. Ang isang Cashback ay katumbas ng piso.

Imahe mula sa Quezon City government

“QCitizens, ipunin na ang inyong recyclables para makapangolekta ng environmental points na magagamit pangbili ng pagkain at toiletries,” panghihikayat ng city government sa mga residente.

Ang mga recyclable trash na dadalhin sa cashback booth ay dapat malinis na – ang mga plastic bottles ay dapat wala nang label upang matanggap sa programa.

Imahe mula sa Quezon City government

Loading…