Magulang ng batang kumakain ng buhay na coconut worm, ipinagtanggol ni Idol Raffy sa mga pambabatikos

Screenshot mula sa Raffy Tulfo in Action video
  • Nag-viral sa social media ang video ng isang batang babae na kumakain ng buhay na uod o coconut worm
  • Ang uod ay larvae ng red palm weevil na itinuturing na peste na sumisira sa mga puno ng niyog
  • Nabatikos ang mga magulang ng batang babaeng kumakain ng uod kaya dumulog sila kay Raffy Tulfo

Kamakailan lang ay nag-viral ang isang video ng isang batang babae na kumakain ng buhay na coconut worm, isang uri ng uod na matatagpuan sa mga nabubulok na katawan ng puno ng niyog. Sa wikang Bisaya ay “abatod” ang tawag sa naturang uod.

Screenshot mula sa Raffy Tulfo in Action video

Dahil sa naturang video ay umani ng pambabatikos ang mga magulang ng bata kaya minabuti ng mga ito na dumulog sa batikang broadcast journalist na si Raffy Tulfo upang matulungan sila na matigil ang mga pambabatikos mula sa mga netizens.

Sa TV program niyang “Idol in Action,” ipinaliwanag ni idol Raffy na ang naturang uod ay “edible” o nakakain. Aniya, sa Vietnam ay itinuturing iyon bilang isang delicacy na kung tawagin doon ay “duong dua.”

Wala umanong karapatang mambatikos ang mga netizens lalo na’t kung ang pagkain ng abatod ay bahagi ng diyeta ng pamilyang nasa video. Maliban na lang daw kung sapilitang ipinapakain sa paslit ang uod.

Makikita sa video na tila gustung-gusto ng bata ang abatod at hindi naman sapilitan ang pagkain sa coconut worm.

Upang maging mas malinaw sa mga manonood kung ano ba talaga ang abatod, may kinausap si Raffy Tulfo na isang nutritionist na nagsabing itinuturing iyon na isang exotic food sa kanilang lugar sa Surigao.

Screenshot mula sa programang Idol in Action

Sa bandang huli ay pinakiusapan ni Raffy Tulfo ang mga netizens na itigil na ang pambabatikos.  Aniya, batay sa sariling research na ginawa ay talaga namang kinakain ang coconut worm hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba pang mga bansa.

Ano ang coconut worm?

Ang coconut worm ay ang larvae ng red palm weevil. Itinuturing itong peste sa mga niyugan dahil binubutas ng mga ito ang katawan ng puno hanggang malanta ang mga iyon at tuluyang mabulok.

Imahe mula sa Biobest

Siksik umano ang coconut worm sa mga sustansya – protina, amino acid at mineral.  Maaari itong kainin nang buhay at puwede ring iprito.

Screenshot mula sa Best Ever Food Review Show video

Manamis-namis daw ang lasa ng buhay na abatod.

Source :

YouTube

Loading…