Technology

Bagong planeta sa outer space natuklasan

January 16, 2021 DF Balita

May natuklasang planeta ang NASA Ito ay ang KOI-5Ab Nagsimula itong matuklasan noong 2009 at nakumpirma lamang na isa itong planeta matapos ang 11 taon Matapos ang 11 taon, kinumpirma ng National Aeronautics and Space […]